DỊCH VỤ
CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi cung cấp một cách đầy đủ và toàn diện những dịch vụ phù hợp với nhu cầu về bán hàng, phát triển thương hiệu sản phẩm trên môi trường Mạng xã hội

Quảng cáo trên TikTok

Chúng tôi giúp Doanh Nghiệp triển khai các gói chạy quảng cáo để gia tăng khả năng tìm kiếm khách hàng trên Tiktok.

Bán hàng trên TikTok

Triển khai các dịch vụ giúp bán hàng được trên Tiktok. Giải quyết các vướng mắc của những người bán hàng.

Phát triển kênh TikTok

Chúng tôi là đối tác chính thức của TikTok trong việc triển khai, hỗ trợ các kênh, các thành viên trong hệ thống để có kênh TikTok chất lượng.

Chiến dịch Marketing

Chúng tôi giúp Doanh nghiệp triển khai các chiến dịch truyền thông trên môi trường Mạng Xã Hội

Sản xuất nội dung TikTok

Triển khai xây dựng kênh và nội dung kênh trên Tiktok cho cá nhân và Doanh Nghiệp

Đào tạo - Huấn luyện

Đào tạo và huấn luyện cá nhân, đội nhóm về các kỹ năng truyền thông, thương hiệu, bán hàng trên MXH

Bạn đang CẦN HỖ TRỢ?

Chúng tôi đã sẵn sàng KẾT NỐI với bạn